Recenzenci 2013

Recenzenci artykułów nadesłanych do miesięcznika Wiadomości Projektanta Budownictwa w 2013 roku:

dr inż. Ksawery Krassowski
dr inż. Aleksander Krupa
mgr inż. Paweł Zejer
mgr inż. Jerzy Kotowski
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
prof. dr Wiktoria Z. Bolkowska
mgr inż. Jan Zambrzycki
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz