Wydawca
IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
Al. Solidarności 117 p. 301
00-140 Warszawa
tel. +48 510 152 151

e-mail: ipb@ipb.org.pl

www.ipb.org.pl