Redakcja Wiadomości Projektanta Budownictwa
Al. Solidarności 117 p. 301
00-140 Warszawa
e-mail: redakcja@ipb.org.pl

Miłosz Trukawka, redaktor
tel. kom. 605 34 08 34