Warunki prenumeraty w 2018 roku

prenumerata-2018-zamowienie

Cena egzemplarza numeru pojedynczego (8 egz. w roku)

15 zł (+5% VAT)

Cena egzemplarzowa numeru podwójnego (2 egz. w roku, 6/7 i 8/9)

23 zł (+5% VAT)

 

Warunki prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa na rok 2018

  • Koszt wysyłki w wysokości 3 zł + 23% VAT/egz. Podnosi zamawiający.
  • Zamówienie prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać miesięcznik począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
  • Zamówienia miesięcznika sprzed terminu wpłaty będą realizowane z zapasów.
  • Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

BOŚ SA III O/Warszawa 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001

Z podaniem: liczby zamawianych egzemplarzy, adresu do wysyłki oraz nr NIP.

Wpłaty (z podaniem tytułu czasopisma i liczby zamawianych egzemplarzy) prosimy kierować na konto:

BOŚ SA III Oddział Warszawa

Nr 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001