Warunki prenumeraty w 2019 roku

Druk zamówienia

Cena egzemplarza numeru pojedynczego (8 egz. w roku)

– 15 zł + 5% VAT = 15,00 + 0,75 = 15,75 zł brutto × 8 egz. = 126 zł brutto

Cena egzemplarzowa numeru podwójnego (2 egz. w roku, 6/7 i 8/9)

– 23 zł + 5% VAT= 23,00 + 1,15 = 24,15 zł brutto × 2 egz. = 48,30 zł brutto

Koszt prenumeraty 1 egz. miesięcznika wynosi 211,20 zł.

 

Warunki prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa na rok 2019

  • Koszt wysyłki w wysokości 3 zł +23% VAT/egz (brutto 36,90 zł/rok). Podnosi zamawiający.
  • Zamówienie prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa można składać w dowolnym
    terminie. Zamawiający może otrzymać miesięcznik począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
  • Zamówienia miesięcznika sprzed terminu wpłaty będą realizowane z zapasów.
  • Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

BOŚ SA III O/Warszawa 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001

Z podaniem: liczby zamawianych egzemplarzy, adresu do wysyłki oraz nr NIP.