Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński – przewodniczący,

prof. dr Wiktoria Z. Bolkowska, dr inż. Andrzej Bratkowski, inż. Mieczysław Grodzki, doc. dr inż. Ksawery Krassowski, prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś, prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, mgr inż. arch. Andrzej Urban, doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki