Wiadomości Projektanta Budownictwa to miesięcznik wydawany przez Izbę Projektowania Budowlanego. Nieprzerwanie od 24 lat na rynku wydawniczym. Ceniony w środowisku projektowym. Wysoki poziom merytoryczny tekstów, przydatnych w pracy każdego projektanta. Najnowsze doniesienia o nowych technologiach i metodach projektowania. Artykuły autorstwa absolwentów oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych, relacje z najważniejszych wydarzeń w środowisku, komentarze.

Artykuły naukowe opublikowane w Wiadomościach Projektanta Budownictwa są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BAZTECH oraz Index Copernicus.

 

Dołącz do nas:
Dołącz do Nas

Wiadomości Projektanta Budownictwa